‘Groenlicht voor bouw van 4 woningen St. Annastraat’

Gem. Beesel Reuver

De gemeente Beesel geeft ‘groenlicht’ voor de bouw van 4 woningen op een huidig braakliggend terrein aan de Sint Annastraat in Reuver. Momenteel staat het stuk grond genoteerd als ‘bedrijventerrein’, de gemeente is gemotiveerd om het bestemmingsplan te wijzigen, aldus een artikel in de Limburger.

Initiatiefnemers P.P.P. Geerlings-Teunissen en E.P.M. Heijmans-Teunissen hebben elk een perceel aan de Sint Annastraat in eigendom. Op beide percelen mag volgens het geldende bestemmingsplan één woning worden gebouwd. Door de initiatiefnemers is bij de gemeente Beesel verzocht om de beide percelen te mogen splitsen. Dit om in plaats van 2 woningen op de percelen, in totaal 4 woningen mogelijk te maken.

Het stuk grond is voorheen gebruikt geweest als agrarische grond. De gemiddelde oppervlakte van de gerealiseerde kavels bedraagt 555 m². Wanneer er gebouwd gaat worden is nog niet bekend. Zodra al het vergunning technische afgerond is, begint de architect met de tekeningen. “Er zij nog geen concrete bouwplannen. Deze worden pas opgesteld nadat de bouwkavels
verkocht zijn. De bouwplannen dienen echter allemaal, zoals hiervoor aangegeven, te voldoende aan de in dit bestemmingsplan vastgelegde bouwregels” aldus een toelichting van BRO ( advies- en ontwerpbureau).

Tummers advertentie