Open Monumentendag in gem. Beesel

Gem. Beesel

Op zondag 11 september is Open Monumenten Dag in de gemeente Beesel.
Dit jaar is het thema Groen van toen. Ooit een houtwal bezocht? Om een grafheuvel heen gewandeld? Ziet u het verschil tussen een aangelegd bos en de wilde variant? Op Open Monumentendag kunt u dit jaar ontdekken hoe de natuur in ons land door de eeuwen heen door mensenhanden is bewerkt.

Natuurlijk weten we dat tuinen en parken zijn ontworpen en aangelegd. Maar weten we ook dat in Nederland vrijwel alle natuur is bewerkt? Ons land is ontbost, ontveend, beploegd en bezaaid, bebouwd, ontgonnen of juist weer herbebost en opnieuw ingericht voor natuurontwikkeling. Ons landschap is een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed.

Daarom gaan we dit jaar met Open Monumentendag naar buiten. U kunt buitenplaatsen, landgoederen, parken en plantsoenen bezoeken. Tijdens Open Monumentendag staat de relatie tussen groen en de gebouwde monumenten centraal, naast alle aandacht voor de groene monumenten. Welke rol speelde (en speelt nog steeds!) een park, een tuin, in relatie met onze omgeving en de monumenten. Noteert u deze datum vast in uw agenda. Enkele weken vooraf maken we het uitgewerkte programma met de daarbij nodige informatie bekend.

Tummers advertentie