Gemeente Beesel behoort tot de beste in Nederland

Gem. Beesel Nieuws

De gegevens van het zelfonderzoek, de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek die in de vakantieperiode zijn aangeleverd, tussen 12 juli en 13 augustus, zijn verwerkt op Waarstaatjegemeente.nl. In totaal hebben tot nu toe 29 gemeenten in 2012 deelgenomen aan de burgerpeiling en 30 aan het klanttevredenheidsonderzoek. Het zelfonderzoek is in 2012 door 113 gemeenten ingevuld.

Gemeente Beesel behoort tot de beste in Nederland, dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van de Burgerpeiling en het Klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek maakt deel uit van het landelijke programma ‘waar staat je gemeente’, een initiatief van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Op vier van de vijf onderzoeksthema’s, scoorde gemeente Beesel het hoogst van alle deelnemende gemeenten. Op vier van de vijf onderzoeksthema’s behaalt deze gemeente namelijk de hoogste score die onder alle deelnemende gemeenten dit jaar tot op heden is behaald.

Op het eerste onderzoeksthema – Burger als Kiezer – scoorde gemeente Beesel meteen de hoogste score. Binnen dit thema is de mate van tevredenheid van de inwoners over de invloed die ze hebben als kiezer op het bestuur en de lokale politiek gemeten. Hieruit blijkt dat inwoners van gemeente Beesel tevreden zijn over de invloed die ze hebben als kiezer. Ook vinden ze dat de Gemeenteraad de belangen van de burgers goed vertegenwoordigt. Bovendien is het vertrouwen in Burgemeester & Wethouders groot, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Burgemeester & Wethouders maken hun beloften waar en worden daarvoor beloond met de hoogste score tot nu toe in Nederland.

Burger als klant’ is het tweede thema. Volgens de inwoners van Beesel is de dienstverlening van de gemeente, het verstrekken van een vergunning of paspoort bijvoorbeeld, bijzonder goed. Met name de vriendelijkheid, deskundigheid en het inlevingsvermogen van medewerkers aan de klantenbalie, worden door inwoners zeer positief gewaardeerd.

De aandacht die gemeente Beesel heeft voor (het verbeteren van) de leefbaarheid en veiligheid én de wijze waarop de gemeente omgaat met signalen en klachten op dit gebied, springen – in positieve zin – in het oog bij inwoners van Beesel. Het resultaat? Wederom de hoogste score. Hetzelfde geldt voor het thema ‘Burger als Partner’. Bij dit thema wordt onderzocht wat de mening is van de burger over de wijze waarin gemeente Beesel de inwoners betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid.

Het laatste onderzoeksthema dat beoordeeld is met de hoogste score, belicht de kwaliteit van de leefomgeving. Inwoners van gemeente Beesel vinden dat de gemeente goed zorgt voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van voorzieningen zoals winkels, speelmogelijkheden, basisonderwijs.

Andere gemeentes in Limburg:
In vergelijking met andere gemeentes in Limburg scoort Beesel opvallend hoog. Ook zijn er onderdelen waarop de gemeente gelijk of ‘minder’ scoort. Gemeente Venray en Roerdalen deden dit jaar ook mee met de peiling.

De inwoners van gem. Venray geven iets meer punten aan de verkeersveiligheid in de buurt dan in gem. Beesel. Ook de groen voorzieningen waarderen de inwoners van gem. Venray iets meer. Wat wel opvallend is, is dat ruim 8% van de deelnemers (gem. Beesel) die kinderen heeft, niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan. In Venray en Roerdalen is dat 3%  en 2,9% van de deelnemers.

Ook zegt 16,1% dat men ’s avond of ‘ s nachts de deur niet open doet als er iemand staat. Al met al veel lof voor de ambtenaren die onze inwoners van de gemeente tot de beste laten behoren. Wilt u zelf alle uitslagen terug zien ? Kijk dan op Waarstaatjegemeente.nl.

Tummers advertentie