Mogelijke handhaving tegen Café Friends

Gem. Beesel Nieuws Reuver

De gemeente Beesel gaat mogelijk handhaven tegen Café Friends in Reuver. Dit omdat familie Dorssers daar een verzoek voor heeft ingediend. De gemeente heeft een tijd geleden een uitspraak van een rechter gekregen dat het terras maximaal 18 m2 mag bedragen.

De rechter kon toen niet vast stellen dat het terras bij Friends altijd de grote van 24m2 had volgens documenten uit het gemeente archief. Planologisch had de gemeente geen bewijs dat het terras van Friends groter mag zijn dan 18m2. Volgens de vergunningen werd altijd 24m2 aangehouden, terwijl er geen planologisch bewijs voor was.

Familie Dorssers ligt al langer (ruim 8 jaar) de horeca uitbater dwars, zo zou men last hebben van “Nachtrust verstoring” aldus heer Dorssers. Na het verzoek tot handhaving van het ’te grote’ terras heeft dinsdag een BOA van de gemeente het terras opgemeten. “Om een beslissing te kunnen nemen betreft het handhaving verzoek, moet de gemeente weten waar men over praat” aldus Anette Lamers. Na metingen blijkt dat het terras 25m2 is, 7m2 teveel. Nu de metingen zijn geweest hoeft Friends het terras nog niet in te korten zegt Lamers. De burgemeester en het college moet op/voor 1 oktober beslissen of het handhaving verzoek wordt toegepast.

Om handhaving te voorkomen kan Friends een verzoek indienen om het terras te vergroten naar 24m2. Echter is de kans groot dat ‘de buren’ daar direct bezwaar op aantekent, het kan dan maanden of jaren duren voordat het mogelijk is dat het terras blijft zodat het ‘legaal‘ is. Over een aantal weken moet blijken of de gemeente al dan wel of niet gaat handhaven.

 

 

Tummers advertentie