WMO-loket tijdelijk in het gemeentehuis

Gem. Beesel

Het Wmo-loket verhuist vanaf 1 september 2012 naar het gemeentehuis. Vanaf 1 september 2012 kunt u met alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht bij het nieuwe Wmo-loket van de gemeente Beesel.

Voorheen was het WMO-loket in twee delen door twee verschillende organisaties die namens de gemeente werden uitgevoerd. “Doordat we de contracten met beide partijen per 1 september hebben opgezegd omdat we de mensen die informatie, advies en beoordelingsgesprekken gaan voeren zelf in dienst nemen hadden we daardoor ook geen locatie meer. En omdat het gezondheidscentrum nog niet klaar is, en in de huidige huisartsenpraktijk geen plaats is komt het loket tijdelijk naar het gemeentehuis” aldus wethouder Jacobs van de gemeente.

Overigens is het zo dat mensen voor informatie en advies naar de balie van het gemeentehuis kunnen komen, voor de beoordelingsgesprekken zal het vanaf 1 september gebruikelijk zijn dat de mensen in de thuissituatie van de burger gaan kijken. Er worden voortaan dus huisbezoeken afgelegd in plaats van telefonische indicaties of indicatie op kantoor in Belfeld.

Tijdelijk
Om het WMO-loket in het gemeentehuis te huisvesten is van tijdelijke duur. In Juni hebben betrokken partijen, huisartsen, apotheek, gemeente, woongoed 2-duizend, VieCuri ziekenhuis Venlo & Laurentius Ziekenhuis Roermond het huurovereenkomst ondertekend van voormalig Brink gebouw. In het gebouw willen de betrokken partijen een centrum voor de gezondheidszorg realiseren met het WMO-loket er in.

De ondertekening gaf de partijen het startschot voor de voorbereiding en realisatie van de verbouwingswerkzaamheden. Naar verwachting kan het centrum in de tweede helft van 2013 zijn deuren openen.

[embedplusvideo height=”253″ width=”400″ standard=”http://www.youtube.com/v/vqQu2E9T17c?fs=1″ vars=”ytid=vqQu2E9T17c&width=400&height=253&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7947″ /]

Tummers advertentie