Maas, hoogwater

Catastrofeverzekering voor hoogwater schade

Gem. Beesel Regio Roermond Regio Venlo

Schade dat ontstaat door een overstroming wordt weer verzekerbaar aldus Omroep Venlo. Sinds 1953 was het niet mogelijk om een woning te dekken tegen de schade die kan ontstaan na een overstroming.

Tot nu toe was er bij overstromingen alleen sprake van een beperkte schadevergoeding voor gedupeerden. Dat is geregeld in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Overstromingsschade werd sinds de watersnoodramp in Zeeland, 59 jaar geleden als technisch onverzekerbaar beschouwd. Verzekeraar Neerlandse B.V. gaat nu met een catastrofeverzekering de schade alsnog dekken.

Deze verzekering dekt de schade als een woning beschadigd raakt als gevolg van een overstroming of een aardbeving en zelfs door een terroristische aanslag of bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De Vereniging Eigen Huis verwacht veel belangstelling uit Limburg voor de catastrofeverzekering.

 

Tummers advertentie