VVD het grootst in gem. Beesel

Gem. Beesel
Met alle stemmen geteld in de gemeente Beesel is de VVD met 23,5% van de stemmen de grootste geworden. Met 20,8% op de tweede plek de PvdA, met klein verschil staat de PVV op de derde plaats, zij behaalde 20,1%.
Tijdens de verkiezingen van twee jaar geleden werd de PVV de grootste partij in onze gemeente.
Volgens RTV-Beesel zijn er minder mensen gaan stemmen dan in 2010. Zo zou volgens de tellingen 69% van de stemgerechtigde zijn komen opdagen. Het is niet bekend of er stemgerechtigde buiten de gemeente hebben gestemd, zoals op treinstations of andere plekken in het land.
Tummers advertentie