Overweg bij station dicht tot Oktober

Gem. Beesel Reuver

De GasUnie is in Reuver gestart met grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan hun leidingen. Op dit moment zijn ze onder andere bezig met werkzaamheden ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Broeklaan / Wilhelminalaan. Deze werkzaamheden brengen wat overlast met zich mee. De GasUnie verwacht hier tot medio oktober mee bezig te zijn aldus de gemeente.

Omleiding
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijft de spoorwegovergang voor auto- en vrachtverkeer afgesloten. Voor voetgangers en fietsers is het werkgebied wel opengesteld. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via bebording.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden gelden er maatregelen voor de veiligheid van wegwerker én weggebruiker, e.e.a. staat met bebording en afzettingen aangegeven. Houdt u zich svp aan de regels! Indien u de afzetting negeert en toch het werkterrein inrijdt of betreedt dan is dat uiteraard voor eigen risico.

Tummers advertentie