Wel of geen bruggetje over de Schelkensbeek

Gem. Beesel Nieuws Offenbeek

Buurtbewoners van Ronkenstein hebben bezwaar getekend tegen de komst van een bruggetje over de Schelkensbeek. De gemeente wil met de brug het cultuurhistorische waarden, waaronder historische wegen en padenstructuren herstellen.

Directe omwonenden naast de wandelroute verwachten verlies van hun privacy in de tuin als gevolg van de aanleg. Ook neemt het toegankelijk stellen van de route meer overlast van zwerfvuil met zich mee.

Wethouder en portefeuillehouder heeft overleg gevoerd met buurtbewoners. Tijdens dat overleg is ook besproken dat als een alternatief niet haalbaar is, de gemeente toezegging heeft gekregen van het waterschap, om de brug 50cm boven het water te hangen, wat lager is dan de oorspronkelijke opzet. Ook kan de gemeente een geschikte haag planten langs het wandelpad om aangrenzende percelen het verlies van de privacy te beperken.

Volgens de gemeente heeft er tot 2005 een bruggetje gelegen, maar is weg gespoeld door een hoge waterstand. Volgens de buurtbewoners klopt dat niet, zover bekend in de historie van de bewoners heeft er nooit een openbaar bruggetje over de Schelkensbeek gehangen. De gemeente liet weten dat uit stukken uit 1761 dat er een zo geheten Schaepbrugske achter het kapelletje heeft gelegen. Daarmee werden grote kudden schapen vanaf de Onderste Hof naar de Hoverheide gebracht om daar te weiden.

Een bezwaarschriftencommissie is samengesteld om een advies te geven aan de gemeente, of het bruggetje wel of niet geplaatst moet worden onder bepaalde voorwaarden. Het advies wordt over een aantal weken gegeven.

[poll id=”3″]

Tummers advertentie