Grootschalig gezondheidsonderzoek in de gemeente Beesel

Gem. Beesel

De gemeente wil weten wat er leeft onder haar inwoners. Daarom voert de GGD eens in de vier jaar een grootschalig gezondheidsonderzoek uit onder de inwoners van 17 jaar en ouder.

Meer dan 115.000 inwoners van de provincie Limburg ontvingen in september van de GGD het ‘Gezondheidsonderzoek Limburg 2012. In de vragenlijst staan onder meer vragen over beweeggedrag, alcoholgebruik, mantelzorg, gezondheid en kwaliteit van leven. De GGD voert het onderzoek in alle gemeenten in Limburg gelijktijdig uit. De GGD maakt de eerste onderzoeksresultaten in de loop van 2013 bekend.

Doe mee!
De gemeente wil inzicht krijgen in de gezondheidssituatie, leefstijl, zorgvraag en zorgbehoefte van haar inwoners. Bijvoorbeeld door een antwoord te krijgen op vragen als: ‘Ervaart u hinder in uw woonomgeving?’, ‘Wilt u graag meer informatie over de opvoeding van uw kinderen?’, ‘Heeft u als mantelzorger behoefte aan ondersteuning?’.
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het gezondheidsonderzoek. Bent u een van de mensen die deze vragenlijst ontvangt, dan vragen we u vriendelijk om de lijst in te vullen en binnen 2 weken terug te sturen in de bijgesloten antwoordenvelop. U kunt de vragenlijst ook via internet invullen.

Gratis een persoonlijk advies
Hoe gezond bent u en wat zou u kunnen doen om gezonder te leven? Deelnemers aan het gezondheidsonderzoek kunnen gratis een persoonlijk advies krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u op de vragenlijst of op de website van de GGD www.ggdlimburgnoord.nl.

 

Tummers advertentie