Gezamenlijke energiestrategie gemeenten Venray, Beesel en Venlo

Gem. Beesel Regio Venlo

De gemeenten Venray,Beesel en Venlo gaan een gezamenlijke energiestrategie ontwikkelen. Deze gemeenten hebben de afgelopen jaren al samengewerkt in verschillende energieprojecten. Zij willen de ervaring die ze gezamenlijk op hebben gedaan gebruiken en de samenwerking op deze manier voortzetten en intensiveren.

De gemeenten zien hun rol als een voortrekkersrol en willen zelf het goede voorbeeld geven. Ze willen de economische kansen die de klimaatuitdaging biedt laten zien aan hun inwoners en bedrijven.

Burgers, bedrijven en organisaties aanspreken
In augustus hebben wethouders Peeters (gemeente Venray), Jacobs (gemeente Beesel) en Teeuwen (gemeente Venlo) in een startbijeenkomst met elkaar afgesproken hoe zij de energiestrategie vorm gaan geven. Venray, Beesel en Venlo zijn zich ervan bewust dat de duurzaamheidopgave te groot is voor overheden alleen. Daarnaast moeten de gemeenten forse bezuinigingen doorvoeren in hun organisatie vanwege de lagere uitkeringen van de Rijksoverheid. De nieuwe energiestrategie zal daarom in essentie draaien om het mobiliseren van maatschappelijk kapitaal.

Duurzaamste project in Beesel
In Beesel is de bestaande woningvoorraad de afgelopen jaren fors verduurzaamd, mede door projecten als ‘energie advies op maat ‘en de ‘Limburgse energiesubsidie’. Ook de eigen gemeentelijke huisvesting is fors verbeterd: Beesel won met de verbouwing van het gemeentehuis zelfs de Duurzaamste Gemeente Prijs: tijdens de renovatie werkten alle ambtenaren een halfjaar lang thuis.

Klankbordgroep
De komende maanden gaan de drie gemeenten aan de slag met het ontwikkelen van de nieuwe energiestrategie. Hiervoor wordt ook een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, het waterschap, een energiemaatschappij etc.

Tummers advertentie

Tagged