HartslagNu vervangt AED Alert en Locator

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Het AED Alert en AED Locator worden vanaf 1 november samengevoegd tot HartslagNu. HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reaninmaties. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in AED Alert en AED Locator zijn nu opgenomen in HartslagNu. De oproepen die je vanaf dat moment krijgt hebben dan als afzender HartslagNu.

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Nederland kent 24 ambulanceregio’s. Op de website www.hartslagnu.nl is een kaartje te vinden van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is of binnenkort zal worden. De website  gaat de laatste dagen van oktober online.

Reanimator/AED-bediener
Als u nog niet ingeschreven bent maar wel hulp wilt verlenen bij een mogelijke hartstilstand, kunt u zich inschrijven als reanimator/AED-bediener. U kunt dan opgeroepen worden om te reanimeren of om een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan om hulp te verlenen.

Tummers advertentie

Tagged