Foto: De grouwe Beer.nl

Ruim een ton provinciegeld voor Grauwe Beer

Beesel

De Provincie Limburg heeft een subsidieregeling voor de restauratie en herbestemming van Limburgse monumenten en heeft hier een miljoen euro extra voor gereserveerd. Korenmolen de Grauwe Beer in Beesel profiteert daarvan met een bijdrage van € 117.000,- als tegemoetkoming in de kosten van verplaatsing en restauratie. Deze bijdrage is er gekomen dankzij inspanningen van Ons WCL en de Gemeente.

Gemeente Beesel is al geruime tijd in overleg met de Stichting korenmolen de Grauwe Beer over de verplaatsing van de korenmolen de Grauwe Beer. Deze verplaatsing is nodig omdat de molen met hoog water geregeld in het water staat. Dit is slecht voor de technische staat van de molen. Daarnaast kan de molen bij verplaatsing worden voorzien van elektriciteit, water en riolering. Dit geeft de mogelijkheid om de molen beter te exploiteren. De molen wordt z’n 50 tot 60 meter verplaatst richting de Kerkweg. Ook zal de molen zo geplaatst worden dat bij hoogwater er geen water in de molen komt.

Tummers advertentie

Tagged