Proef met ondergrondse afval containers blijkt succes

Gem. Beesel

De gemeente Beesel stapt in de hele gemeente over op ondergrondse milieustraatjes. De gemeente wil hiermee de afvalinzameling voor de inwoners gemakkelijker maken. In Beesel is al lang een milieustraatje voor gratis afvalfracties. Dit blijft op dezelfde plaats aan de Sint Antoniusstraat.

Kernen Reuver en Offenbeek
De gemeente wil het ook de inwoners van de kernen Reuver en Offenbeek gemakkelijker maken om gratis afvalfracties aan te bieden. Ook voor hen komen milieustraatjes beschikbaar die voortdurend toegankelijk zijn. De gemeente plaatst ondergrondse containers voor textiel, blik, drankpakken, glas en kunststof verpakkingen op de volgende locaties:

    • hoek Oude Baan / Den Roover

    • hoek Burgemeester Claessenstraat / Heerstraat

    • Pastoor Ceijssensstraat

Overlast milieustraatje kern Beesel
Bij het milieustraatje in de kern Beesel is in het verleden veel overlast geweest in de vorm van bijplaatsing van afval. Dit gaf het milieustraatje een rommelige uitstraling. Het opruimen van het afval kostte bovendien handenvol geld. Als proef koos het college ervoor om gedurende zes maanden meer containers bij het milieustraatje te plaatsen. Daarnaast werden de bovengrondse containers verplaatst naar de wegzijde. Het college wilde graag onderzoeken of deze maatregelen de overlast bij het milieustraatje op zouden lossen.

Geslaagde proef
Tijdens de proefperiode bleek dat de hoeveelheid dumpingen bij de bovengrondse containers aanzienlijk afnam. Het “Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst” heeft hieraan haar steentje bijgedragen door diverse ondersteunende maatregelen. Het college vindt de proef dan ook geslaagd.

Weerstand
Vooraf van de proef was er veel weerstand vanuit burger en politiek. Aanleiding hiervoor was toen met name het verwaaien van met name papier en plastic naar de parkeerplaats van de voet- en korfbalclub. Ook werd regelmatig buiten de bakken flinke hoeveelheden plastic en papier aangetroffen. De oorzaak zou vooral door het capaciteitsprobleem te maken hebben, tijdens de proef zijn er geen merkbare reacties binnengekomen over aanhoudende overlast.

Milieustraatje blijft op oude locatie
De locatie aan de Sint Antoniusstraat blijft gehandhaafd als inzamellocatie. Ook hier komen ondergrondse containers. Het college heeft er alle vertrouwen in dat inwoners het milieustraatje en omgeving schoon zullen houden en is blij dat het Kernoverleg zich ook in de toekomst wil blijven inzetten voor een schoon milieustraatje. Hierdoor wordt verplaatsing van het milieustraatje voorkomen.

Planning
In week 47 start de aannemer met de werkzaamheden. De daadwerkelijke ingebruikname is gepland op maandag 7 januari 2013 (behalve de perscontainer voor kunststof in Beesel). In Beesel plaatst de gemeente de bovengrondse containers tijdelijk terug naar de oorspronkelijke plek.

 

Tummers advertentie

Tagged