Woongoed moet revalidatiekliniek beëindigen in Swalmen

Regio Roermond Reuver

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in het belang van de volkshuisvesting aan Woongoed 2-Duizend gevraagd om het gebruik van een gebouw in Swalmen te beëindigen. De corporatie heeft momenteel een gebouw in beheer voor revalidatiekliniek en als expertisecentrum op Landgoed Groenewoud in Swalmen. Fomeel gesteld gaat het erom of het handelen van een corporatie al dan niet in het belang is van de volkshuisvesting. In de wet staan de kerntaken van woningcorporaties beschreven, het gaat daarbij vrij vertaald in eerste instantie om het huisvesten van mensen met een smalle beurs. Ook mag een corporatie in het kader van de leefbaarheid in de buurt vastgoed realiseren of bijdragen aan totstandkoming van kleinschalige zorgfuncties in de wijk of buurt.

Sinds enkele jaren is er overleg over het landgoed en de Minister. De diverse bestemmingen daarvan pasten naar het oordeel van het ministerie niet binnen het werkdomein van een corporatie. De huidige revalidatiekliniek ook niet. Het betreft weliswaar zorg, maar het gaat niet om kleinschalige zorg die een directe relatie heeft met de wijk of het dorp waar de corporatie actief is.

Het ministerie heeft de corporatie dan ook eerder laten weten dat de activiteit niet behoort tot werkdomein corporatie en verzocht haar rol hierin te beëindigen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Het is aan de corporatie hoe ze haar rol in de activiteit afstoot. Bv door het pand te verkopen of bv beëindiging van het huurcontract met de kliniek.

De corporatie moet binnen 6 weken het gebruik beëindigen aldus de minister. Als dat niet gebeurt, legt de Minister Woongoed 2-Duizend een last onder dwangsom op van € 10.000,- per maand met een maximum van € 200.000,-.

 

Tummers advertentie

Tagged