Natuurherstel aan landgoed Heidenheim in Beesel

Beesel Gem. Beesel Nieuws

De bosranden van Landgoed Heidenheim in Beesel worden komende dagen opengekapt. Daarbij worden exoten als de Amerikaanse eik en bospest verwijderd, waardoor de inheemse eiken en tamme kastanjes meer ruimte krijgen. Door de kap komt een oude aarden grenswal weer zichtbaar in het landschap te liggen. Het wallichaam zal over een lengte van maar liefst 1100 meter weer als vanouds beplant worden met gaspeldoorn. Het werk zal voornamelijk plaatsvinden in de bosranden aan de Heidenheimseweg en de Sint Gerardusdijk. Naast het eerherstel van de oude ontginningsgrenzen van het landgoed worden diverse plekken opnieuw opgengekapt wat positief zal uitpakken voor de flora en fauna. Het behoud en herstel van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied vindt plaats door IKL-Limburg in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Beesel. “Met name struweelvogels, vlinders, vleermuizen en diverse hagedissen als de hazelworm en de zand- en levendbarende hagedis zullen profiteren van deze ingrepen” aldus het IKL.

Door de kap van Amerikaanse eiken in de bosranden ontstaat er meer structuur en openheid in het gebied. Ter versterking van de natuurlijke rijkdom van het gebied gaan medewerkers van de werkvoorziening ook de woekerende Amerikaanse vogelkers of bospest verwijderen. Hierdoor krijgen de inhammen in de bosrand en de open plekken een meer regelmatige opbouw met bomen en struiken. Plant en dier zijn gebaat bij de afwisseling die vervolgens ontstaat.

Het Landgoed Heidenheim aan de zuidkant van de gemeente Beesel is een van de belangrijkste natuurlijke dwarsverbindingen tussen de Maas en het natte Meerlebroek, met het achterliggende Brachterwald in Duitsland. Er komen nu al diverse kwetsbare planten en dieren. Door de maatregelen neemt de openheid en de afwisseling voor diverse soorten toe.

Tummers advertentie

Tagged