Meeste CIOT-verzoeken in Limburg-Noord toegekend

112 Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

In de politieregio Limburg-Noord zijn in 2011, 122351 verzoeken gedaan voor gegevens van telecommunicatie. Hiervan zijn 95.9% toegekend aldus een onderzoek van Nu.nl. Naast de regio Limburg, zijn er in de regio Kennemerland een vergelijkbaar aantal verzoeken toegekend.

Opsporingsdiensten maken veel fouten bij het opvragen telecomdata en internetgegevens. Diverse politiekorpsen zijn niet goed op de hoogte van de geldende voorschriften. Dat concludeert het ministerie van Veiligheid en Justitie na intern onderzoek (pdf).

Opsporingsdiensten kunnen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) bel-, sms- en internetgegevens opvragen. In 2011 werd het CIOT 2,3 miljoen keer geraadpleegd. Een opsporingsambtenaar moet in veel gevallen van een rechter-commissaris toestemming krijgen om informatie uit het CIOT op te vragen. “Door het ontbreken van de machtiging is volledige controle achteraf niet mogelijk”, concludeert het ministerie.

Tummers advertentie

Tagged