Jeugdsportfonds: Iedereen moet kunnen sporten!

Gem. Beesel Nieuws Sport

De gemeente Beesel vindt dat alle kinderen in verenigingsverband moeten kunnen sporten. Als dat niet gaat, omdat gezinnen de contributie niet kunnen betalen, dan biedt het Jeugdsportfonds uitkomst. Het fonds stelt een bedrag van maximaal € 225 beschikbaar per kind voor naast de contributie ook kleding en materialen. Kinderen uit kansarmere gezinnen worden zo kansrijk: de plezierige omgang met leeftijdsgenoten, het bevorderen van de gezondheid en het al spelend leren. De gemeente Beesel wil hier haar steentje aan bijdragen en neemt daarom al jaren deel aan het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds werkt met intermediairs. Dit zijn professionals, die namens een kind een aanvraag in kunnen dienen. In onze gemeente zijn dat docenten. Bij een aanvraag hoeven ouders geen financiële gegevens te overleggen. Het Jeugdsportfonds gaat er van uit, dat de intermediairs kunnen inschatten welke kinderen hulp nodig hebben. Bij toekenning maakt het Jeugdsportfonds het bedrag over aan de vereniging en ziet de vereniging vervolgens toe op deelname van het kind.

Kent u binnen uw vereniging of daarbuiten kinderen, die geholpen zijn met steun uit het Jeugdsportfonds? Zoek contact met een intermediair of via de combinatiefunctionarissen van de gemeente en kaart de situatie aan! Zij zetten de vervolgstappen en op die manier kunnen verenigingen, het Jeugdsportfonds en de gemeente Beesel samen iets betekenen voor onze jeugd.

Tummers advertentie