Sergant Majoor Jan Verfurth draagt functie over

Nieuws Offenbeek

Jan Verfurth heeft zaterdag in Offenbeek officieel zijn functie overgedragen. Verfurth zat tiental jaren aangesloten bij de Nationale Reserves van defensie. Verfurth heeft zijn functie als Sergant Majoor overgedragen aan zijn opvolger. Jan Verfurth was OPC van het 3e pel E-Cie (3e peloton van de Echo Compagnie). De functie OPC staat voor Opvolgend Pelotons Commandant. Vervanger van de Pelotons commandant. De rang die hierbij hoort is SM (Sergeant Majoor)

De OPC verricht zijn werk in de commando groep samen met een BHV-er/geweerschutter, chauffeur PC en Chauffeur/wapenhersteller en deze dienen ter ondersteuning van de PC (pelotons commandant). Hij stelt het opleiding en trainingsplan op van het peloton en geeft leiding aan het peloton bij afwezigheid van de PC.

Hij is belast met de logistiek van het peloton, dit houdt in dat hij het vervoer regelt maar ook verantwoordelijk is van het materiaal en uitrusting van het peloton, o.a. voertuigen, boogtent, verbindingsmiddelen, wapens enz. en co├Ârdineert het onderhoud hiervan.

De OPC treedt op als hoofd schiet instructeur/baan commandant bij schiet oefeningen. Ook begeleidt en en instrueert hij de instructeurs van het peloton. Ten slotte houd hij zich bezig met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de instructie en de oefeningen aan zowel kader als aan overige pelotonsleden.

Jan is 22 jaar in dienst geweest, en leraar bij basisschool de Meander. Zaterdagmiddag heeft zijn peloton hem na zijn laatste oefening thuis gebracht met man en macht.

[embedplusvideo height=”388″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/xzfsJTU4MSA?fs=1″ vars=”ytid=xzfsJTU4MSA&width=640&height=388&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6934″ /]

Foto’s: David Dunnaway

Tummers advertentie

Tagged