Financiële steun voor Bibliotheek Reuver

Reuver

De bibliotheek Reuver start in samenwerking met de Zorgondersteuner met een boekenbezorgdienst: ‘De bibliotheek aan Huis’. De Stichting Groene Kruis Vrienden Reuver steunt dit project met een financiële bijdrage.

Het project is een dienstverlening aan mensen die niet meer zelf(standig) de bibliotheek kunnen bezoeken om boeken te lenen. Deze mensen worden door de vrijwilligers van de Zorgondersteuner thuis bezocht. Medewerkers van de bibliotheek zoeken de gewenste boeken uit en vrijwilligers zorgen ervoor dat deze thuis bezorgd worden en weer opgehaald.

De Stichting Groene Kruis Vrienden Reuver heeft in voorgaande jaren meerdere projecten financieel ondersteund. Zo mochten de Zonnebloem en Stichting Wilskracht een bijdrage ontvangen voor het vieren van een jubileum. De Heemkundevereniging ontving een bijdrage voor het houden van een lezing. Ook werd het initiatief van een woonbegeleidingscentrum om speeltoestellen aan te schaffen financieel ondersteund.

In 2013 wil de stichting opnieuw projecten ondersteunen. Daarom roept zij verenigingen en stichtingen in Reuver en/of Offenbeek op een verzoek in te dienen. Dit kan men doen door een brief te richten aan mevrouw M. van de Mortel, Lingsterhofweg 124, 5931 MB Tegelen. Per e-mail kan ook: [email protected].

Tummers advertentie

Tagged