Ronckenstein en Kerkweg permanent afgesloten

Beesel Gem. Beesel Nieuws Offenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente heeft besloten om Ronckenstein en de Kerkweg in Beesel permanent af te sluiten voor het doorgaande verkeer.

Ronckenstein (Reuver)
De weg is formeel met bebording afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer en landbouwverkeer. Uit verkeerstellingen is gebleken dat er nogal wat sluipverkeer over deze weg gaat. Vandaar het voornemen tot een fysieke afsluiting met paaltjes.

Kerkweg buiten de bebouwde kom in Beesel
Bij regelmaat ontvangt de gemeente klachten over o.a. de verkeersonveiligheid ten gevolge van gemotoriseerd verkeer over de Kerkweg in Beesel. Deze klachten hebben betrekking op het gedeelte buiten de bebouwde kom. Om het doorgaande gemotoriseerde verkeer te weren op dit weggedeelte, zijn voornemens om de Kerkweg buiten de bebouwde kom fysiek af te sluiten met paaltjes ter hoogte van de parkeerplaats bij de molen de Grauwe Beer.

Demontabele afsluitingen
Beide afsluitingen worden demontabel uitgevoerd. Zij die in aanmerking willen komen voor een sleutel van de afsluitpaal, omdat ze bijvoorbeeld direct aanwonende zijn of betreffende wegen moeten berijden voor de ontsluiting van bijv. een landbouw perceel, kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de gemeente.

Uitvoering
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de 2e week van januari 2013. Zowel bij Ronckenstein als bij de Kerkweg zal de bebording “doodlopende weg” worden geplaatst.

Tummers advertentie

Tagged