“Veolia treinen rijden zonder bhv’er”

Overige

In Nederland rijden veel treinen rond zonder dat er een bedrijfshulpverlener (bhv’er) aan boord is, Veolia is een daar van. Dat heeft de NOS zaterdag laten weten. Volgens de vakbond FNV Spoor is de afwezigheid van een BHV’er tegen de Arbeidswet. Daarin staat dat op elke werkplek iemand aanwezig moet zijn die kan optreden in noodsituaties. Meestal zijn machinisten niet opgeleid als bhv’ers, alleen conducteurs. Maar die zitten niet op elke trein.

Zeker bij de treinen van Veolia op de Maaslijn is de machinist vaak het enige personeelslid aan boord. En die zijn meestal niet opgeleid als bhv’er of EHBO’er aldus de NOS. De bedrijven zetten soms wel stewards met zo’n opleiding in, maar dat gebeurt niet altijd. FNV Spoor gaat een klacht indienen bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die kan dan de zaak in behandeling nemen en onderzoeken.

Tummers advertentie

Tagged