Maas, hoogwater

“Waterkering Steyl onveilig”

Regio Venlo

De waterkering in Steyl voldoet niet meer, dat heeft L1 dinsdag laten weten. Bij hoogwater komt er kwelwater en zand onder de kering door. Bij extreme waterstanden kan zelfs de demontabele wand die op de muur staat verzakken.

Dat zou kunnen leiden tot een overstroming, dat in 2003 gebeurde. Toen verzakte een deel van de muur met een overstroming als gevolg.

Als het water hoog komt, zal het waterschap een bassin tegen de keermuur plaatsen om de druk te verlagen. Ook zullen er rijplaten worden neergelegd, ter versteviging. In 2015 moet het probleem definitief verholpen zijn.

Tummers advertentie

Tagged