Gilde start integratieproject in Beesel en Venlo

Gem. Beesel Regio Roermond

Gezocht: 125 taalcoaches. Deze vrijwilligers gaan allochtone burgers uit de gemeenten Venlo en Beesel helpen met de Nederlandse taal. Dit integratieproject, Voor elkaar!, gaat
donderdag van start op de Laaghuissingel in Venlo, bij Gilde Opleidingen. Het roc is een van de initiatiefnemers, naast welzijnsorganisatie Wel.kom en het Participatieteam Venlo.

Het project Voor elkaar! stimuleert de integratie van nieuwkomers. Zij krijgen een individuele begeleiding van taalcoaches, die zich vrijwillig hiervoor inzetten. Projectleider Huub Alofs: “Als
mensen het Nederlands beheersen, kunnen ze ook beter meedoen in de maatschappij. We zoeken mensen die daaraan willen bijdragen, die affiniteit hebben met taal en het leuk lijkt
anderen iets te leren.”

Alle vrijwilligers worden via een cursus bij Gilde Opleidingen opgeleid tot taalcoach. Volgens het principe train de trainer. De deelnemers kunnen andere coaches weer opleiden. Zo kan het
project zich als een inktvlek door de gemeenten Venlo en Beesel verspreiden; de vrijwilligers kunnen straks de regie in eigen handen nemen. Een ander belangrijk onderdeel is het leren in de praktijk. Om dit voor elkaar te krijgen, zoekt Wel.kom 75 vrijwilligersplaatsen in de regio. Allochtone cursisten kunnen hier vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij verenigingen, en zich op deze manier het Nederlands verder eigen maken. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van netwerken die al door het Participatieteam Venlo en de Vrijwilligerscentrale zijn opgezet.

Het project is tot stand gekomen met subsidie van het EIF, het Europees integratiefonds en duurt tot juni 2014. Huub Alofs schetst de achtergrond: “In onze maatschappij wordt momenteel fors
bezuinigd op integratie en het taalonderwijs voor allochtonen. Dat vraagt om een andere aanpak. Daarom hebben Gilde Opleidingen, Wel.kom, het Participatieteam en de gemeenten Venlo en
Beesel hun krachten gebundeld in dit project.”

Donderdag is de presentatie van Voor elkaar! om 15.00 uur bij Gilde Opleidingen, Laaghuissingel 4 in Venlo. Toegankelijk voor iedereen. Geïnteresseerden kunnen zich ook melden bij Gilde
Opleidingen in Venlo, bij Huub Alofs telefoon (077) 359 71 60 of e-mail h.alofs@rocgilde.nl.

Tummers advertentie

Tagged