Draagvlakonderzoek RTV Beesel

Gem. Beesel Nieuws

Begin februari ontvangen 3.000 willekeurig geselecteerde inwoners per brief een uitnodiging voor deelname aan een draagvlakonderzoek over onze lokale omroep RTV Beesel, ook wel bekend als YouSeeRadio. Het draagvlakonderzoek wordt in opdracht van de Beeselse gemeenteraad uitgevoerd door een onderzoeksbureau van de gemeente Venlo.

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?
Dit onderzoek is niet alleen van belang voor de kijkers en luisteraars van de omroep, maar voor alle inwoners. De gemeente voert dit onderzoek namelijk uit om te achterhalen in hoeverre er onder de inwoners draagvlak bestaat voor (verdere) financiële ondersteuning van RTV Beesel/You¬SeeRadio door de gemeente. De uitkomst van dit onderzoek vormt voor de gemeenteraad van Beesel een belangrijke basis voor de keuze of ze in de toekomst een financiële bijdrage blijven leveren aan RTV Beesel/YouSeeRadio.

Geen vragenlijst ontvangen? Wij horen toch graag van u!
Niet iedereen ontvangt een vragenlijst. Ontvangt u geen vragenlijst, maar heeft u wel een mening over RTV Beesel of over de financiële steun die de gemeente verleent? Ook dan horen wij graag van u! U kunt uw mening kenbaar maken op http://redirect.netq.nl/uwmening. Dit kan van 6 t/m 24 februari. Alle reacties op deze website worden verzameld en meegenomen in de onderzoeksrapportage.

Tummers advertentie

Tagged