Project alcohol en roken op de basisscholen

Gem. Beesel

Vanaf de kerstvakantie zijn de leerlingen van groep 7 en 8 van de vier basisscholen in de gemeente Beesel actief bezig met het project alcohol en roken. In samenwerking met de GGD en Vincent van Gogh hebben de leerkrachten lessen verzorgd over de gevolgen van roken en drinken.

In het jeugdbeleid: “Jong zijn in Beesel” is dit ook een speerpunt. Vorig jaar heeft er een onderzoek plaats gevonden over het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in de gemeente Beesel. Hieruit blijkt dat jongeren op steeds jongere leeftijd alcohol en drugs gebruiken. De gemiddelde leeftijd in de gemeente ligt op 13,6 jaar. Blootstelling aan alcohol kan tot schadelijke gevolgen leiden. Daarom is het belangrijk om samen maatregelen te treffen om het alcoholgebruik en roken onder jongeren te beperken. Hiermee beginnen we al op vroege leeftijd om kinderen hiervan bewust te maken.
Maar het grootste voorbeeld zijn en blijven de ouders. Daarom houden alle scholen deze week ook een ouder informatie avond. Deze wordt verzorgd door Vincent van Gogh. Maar nog belangrijker….. de kinderen presenteren zelf aan hun ouders wat ze in de afgelopen maand geleerd hebben.

Samen met gezondheidsinstellingen en netwerk partners zal de gemeente de komende jaren heel actief aan de slag gaan om ouders en jongeren bewust te maken van de gevolgen van alcohol en drugs op jonge leeftijd. De gezondheid van de jeugd staat hierbij centraal.

Tummers advertentie

Tagged