Gemeente controleert nog niet op nieuwe horecawet

Gem. Beesel Nieuws

De gemeente Beesel gaat komende maanden nog niet controleren op de nieuwe landelijke horecawet. Dat blijkt uit navraag of de gemeente heeft gecontroleerd tijdens de carnaval in onze gemeente of jongeren onder de 16 in openbare gelegenheden alcohol nuttigen.

De gemeente heeft laten weten dat “Voor ons geldt 2013 als overgangsjaar. Intern vindt er op dit moment overleg plaats over hoe we hier mee omgaan. We stellen hiervoor beleid op dat uiteindelijk wordt vertaald in een verordening. Deze verordening wordt later dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

De wet wordt aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter aan te kunnen pakken.Het toezicht op de naleving van de wet komt geheel bij de gemeente te liggen. Gemeente krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving.Jongeren onder de zestien jaar zijn zelf strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank.Aan supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden, kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen.Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid toegangsleeftijden in de horeca te koppelen aan sluitingstijden, ook krijgen ze de bevoegheid prijsacties (Happy Hours, stuntprijzen) te reguleren.

Tummers advertentie

Tagged