Beesel flink aan de slag met muziekonderwijs

Gem. Beesel Nieuws

De gemeente Beesel, drie muziekverenigingen (Harmonie Sint Gertrudis Beesel, Philharmonisch Gezelschap Reuver, Trommel en Fluiterkorps Sint Barbara) en Cultuurpad (namens de schoolbesturen van Akkoord en Kerobei) ondertekenen op donderdag 14 maart om 14.00u het convenant “muziekonderwijs 2013-2016”.

Met dit convenant investeren de partijen de komende jaren extra in het muziekonderwijs op de vier basisscholen in de gemeente Beesel. Doel van het project muziekonderwijs is het stimuleren van kinderen om een muziekinstrument te gaan bespelen in verenigingsverband. Dat heeft niet alleen een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente en de levensvatbaarheid van de verenigingen, maar draagt ook bij aan de educatieve ontwikkeling van de kinderen. De betrokken partijen streven naar 100 nieuwe leden voor muziekverenigingen in vier jaar tijd.

Invulling van het muziekonderwijs
De basis van het onderwijsprogramma is in handen van Cultuurpad. Zij betrekken de muziekverenigingen bij de invulling hiervan. Zo kunnen de muziekverenigingen zich jaarlijks meerdere keren presenteren aan de kinderen en vindt er aan het einde van het jaar een feestelijke afsluiting plaats. De nadruk van het programma ligt bij de groepen 5 en 6, maar er is ook afstemming met het naschoolse aanbod. De gemeente Beesel faciliteert het project jaarlijks met een bedrag van € 5.000 (€ 1.250 per school).

Ondertekening convenant
De ondertekening van het convenant vindt in het bijzijn van de kinderden plaats in basisschool het Spick in Beesel. De muzikale omlijsting van de middag wordt verzorgd door 1e jaars leerlingen van de harmonie en leerlingen van de Muziekxpress (een naschoolsaanbod gericht op muzikale vorming). Namens de verenigingen is ook een afvaardiging aanwezig in uniform en vaandel.

Het convenant wordt ondertekend door de heer Vroomen (wethouder gemeente Beesel), mevrouw Rutten (directeur Cultuurpad), mevrouw Pelzer (bestuurslid, harmonie Sint Gertrudis Beesel), de heer De Wit (bestuurslid, Philharmonisch Gezelschap Reuver) en de heer Killaars (bestuurslid, Trommel en Fluiterkorps Sint Barbara).

Tummers advertentie