Paddentrek komt opgang

Gem. Beesel Overige

Deze week zijn op diverse plekken in Noord-Limburg de paddentrek op gang gekomen. De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot april.  De komende weken zullen padden en andere amfibieën weer uit hun overwinteringsplaatsen kruipen, waarna ze aan hun trek naar de voortplantingswateren beginnen, wat op diverse plekken niet zonder gevaar is.

Het trekgedrag van amfibieën valt vooral op wanneer de trekroute een weg kruist. Dan vinden tientallen, soms honderden dieren een einde onder de wielen van voorbijrijdende auto’s, of worden door de snelheid van de voertuigen tegen het koetswerk geslagen. In heel Limburg zijn er in deze periode mensen die padden-overzet-acties organiseren langs drukke verkeerswegen.

Vooral raapacties, waarbij de dieren van de weg worden geraapt, en afsluitingen met schermen en emmers komen veel voor. Door het betrekken van vrijwilligers, jeugdgroepen en scholen, trachten zij aandacht voor de problematiek te krijgen en gelijktijdig het publiek in aanraking te brengen met dit natuurfenomeen.

 

Tummers advertentie

Tagged