Schone maas en schoonmaakactie

Events Gem. Beesel

Op 6 april houden we in Beesel een extra grote schoonmaakactie. Ten eerste houden we dan onze jaarlijkse schoonmaakactie. Verder gaan we het zwerfvuil opruimen dat door het hoogwater langs de Maas is achter gebleven.

Zwerfvuil vies en lelijk uitzien?
Jaarlijks blijft er na hoogwater langs Maas en beken in Limburg veel zwerfvuil achter. Waar komt dat vuil allemaal vandaan? Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van dit afval een toeristische en huishoudelijke oorsprong heeft. Zwerfafval dus, van mensen als u en ik. Maar dit is zwerfafval dat bijdraagt aan een gevaarlijk milieuprobleem: de plastic soep in zee├źn en oceanen.

Om te voorkomen dat het afval zorgt voor verdere vervuiling in onze eigen buurt/regio of nog erger, weer in het water terecht komt en verder naar zee stroomt, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk zwerfvuil wordt opgeruimd.

Actie Schone Maas
Op dit moment ruimen Rijkswaterstaat, natuurterreinbeheerders, gemeenten en particulieren op hun eigen terreinen vaak het hoogwatervuil op, maar er blijft nog veel te veel troep liggen. Daarom hebben Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Consortium Grensmaas B.V., Waterschap Roer en Overmaas, IVN en een zestal Maasgemeenten, waaronder Beesel, de handen in elkaar geslagen in het project Schone Maas Limburg om er samen voor te zorgen dat de oevers er weer netjes uitzien en er zo weinig mogelijk plasticafval naar de zee stroomt.

Meedoen met de jaarlijkse schoonmaakactie?
Maar we willen ook ons eigen grondgebied schoonhouden. Dus ook de jaarlijkse schoonmaakactie vindt plaats op 6 april.

Kent u nog een plekje binnen de gemeente Beesel dat u als individu, buurt, school of met uw vereniging wilt opruimen? En wilt u op die manier een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving? Neem dan contact op met Anne-Marie Schoolmeesters (via mail [email protected] of via tel. 077 4749292). De gemeente zorgt voor materialen, grijpers, vuilniszakken en de afvoer van het verzamelde zwerfvuil en een kleine attentie.

Tummers advertentie

Tagged