Gemeenten beheren gevonden spullen

Gem. Beesel

De gemeenten in de politieregio Limburg gaan samenwerken bij het beheer van verloren en gevonden spullen. Per 1 april nemen ze die taak over van de politie.

Minister Opstelten heeft onlangs besloten dat de politie niet meer over verloren en gevonden voorwerpen gaat, maar moeten gemeenten daar zorg voor gaan dragen. Gekozen wordt voor een aansluiting bij Perfect View, beheerder van de site www.verlorenofgevonden.nl.

Het is de bedoeling dat burgers straks zoveel mogelijk zelf de site invullen en gevonden voorwerpen zelf bewaren. Wanneer ze rechtmatig eigenaar worden als niemand komt opdagen, hangt af van de waarde. Wie de site niet zelf kan invullen of spullen niet op wil slaan, kan bij de gemeente aankloppen.

Tummers advertentie

Tagged