Slijpen van trottoir kost tien-duizenden euro’s

Gem. Beesel Nieuws

Onlangs is de gemeente begonnen met het slijpen van de trottoir banden in het centrum van Reuver. Nadat het centrum van Reuver in 2009 is vernieuwd, zijn er gedurende die tijd een 16 (gemelde)
ongelukken gebeurd. Af en toe komen fietsers ten val als ze schuin over de natuurstenen band het trottoir op fietsen. Men heeft dan last van het geringe hoogteverschil tussen de band en de straatgoot.

De banden zijn op de goede wijze toegepast, er is wettelijk geen aanleiding om aanpassingen door te voeren. Om meerdere valpartijen te voorkomen heeft de gemeente een onderzoek ingesteld naar een goede oplossing. Er wordt gewerkt vanuit het trottoir en in korte lengtes, hierdoor hebben zowel voetgangers als overig verkeer weinig last van de werkzaamheden. De aannemer plant de totale werkzaamheden op c.a. 6 weken, er wordt rekening gehouden met feestdagen en marktactiveiten.

De totale kosten bedragen € 38.000,- en worden gedekt uit het krediet Raadhuisplein. Er is € 35.234 beschikbaar, het tekort van € 2.766,- wordt bij de 1e marap 2013 bijgeraamd.

Tummers advertentie