Brandgevaar in bosgebieden

112

Hoewel de lente nog niet goed door breekt met veel zon en hoge temperaturen, is de kans op een bosbrand momenteel groter dan gebruikelijk. Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. “Natuurbrand is wel te voorkomen, want 70% van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag” aldus de veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarom geldt vanaf 1 april tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bossen en natuurgebieden

Voorkom brand
Iedereen weet het eigenlijk wel: roken in een droog bos mag niet! Eén weggeschoten peuk is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Een auto kan ook brandgevaar opleveren. Bijvoorbeeld de katalysator die erg heet wordt. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen.

Wanneer?
Van 1 april tot 1 oktober geldt een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden binnen de regio Limburg-Noord. De kans op een natuurbrand is niet het hele jaar even groot. Dat heeft te maken met:

  • Jaargetijde: In de winter en het vroege voorjaar is de sapstroom in de bomen nog niet op gang gekomen. Dat betekent dat ze erg droog zijn en daardoor snel in brand kunnen vliegen.
  • Luchtvochtigheid: Hoe vochtiger de omgeving, hoe kleiner de kans op branden.
  • Soort begroeiing: Heide is erg brandbaar. De meeste branden in natuurgebieden ontstaan dan ook daar.
  • Wind: Lage begroeiing en takken die op de grond liggen, drogen door harde wind snel uit. Als er dan brand ontstaat, kan het zich snel uitbreiden.

Het grote gevaar van natuurbranden is de onbeheersbaarheid. Ieder klein brandje op een natuurterrein kan uitlopen op een verwoestende brand. Je kunt nooit voorspellen hoe het vuur zich gaat ontwikkelen, met welke kracht en met welke snelheid. Niet zeker of het bos droog is? Kijk op de Brandgevaar Natuur pagina (klik hier) van Ruiver.nl

Wat kunt u doen om brand te voorkomen?

  • Rook niet in het natuur- en/of bosgebied.
  • Let op waar u uw auto neerzet, zet deze nooit op droog gras.
  • Gooi geen rommel weg.
Tummers advertentie

Tagged