Onderzoek: Beesel is bestuurskrachtig

Gem. Beesel Nieuws

Doen we de goede dingen én doen we de dingen goed? Met die vragen startte in september 2012 de gemeente Beesel een bestuurskrachtonderzoek. Tijdens het onderzoek gaven inwoners, verenigingen, bedrijven, buurgemeenten, raadsleden, college en ambtelijk organisatie aan welke opgaven zij belangrijk vinden. Maar ook hoe deze opgaven moeten worden ingevuld. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat Beesel haar opgaven kent, weet welke uitdagingen er in de toekomst liggen. En dat Beesel is toegerust om deze opgaven uit te voeren. Kortom: Beesel is bestuurskrachtig!

Wat vindt Beesel belangrijk?
Insteek voor het bestuurskrachtonderzoek waren twee vragen: Doen wij de goede dingen? En doen wij de dingen goed? Tijdens een aantal sessies gaven inwoners, verenigingen, bedrijven, raadsleden college en ambtelijke organisatie aan wat belangrijk is voor Beesel. Dit leidde tot een overzicht van de belangrijkste opgaven voor de gemeente en de gemeenschap in de toekomst.

Beesel is bestuurskrachtig!
Aan de hand van deze opgaven, documenten, gesprekken en enquêtes is de bestuurskracht van Beesel vervolgens getoetst. De uitkomst? Beesel is bestuurskrachtig! Dit betekent onder andere dat Beesel duidelijk in beeld heeft welke opgaven er in de toekomst liggen en dat de financiën op orde zijn. Ook is het voorzieningenniveau hoog, is de bestuurscultuur stabiel en is er een gericht samenspel tussen de gemeente, de gemeenschap en de regio. Aansluitend heeft het onderzoeksbureau aanbevelingen en suggesties gedaan zodat Beesel ook in de toekomst bestuurskrachtig blijft.

Hoe verder?
Niet alle opgaven en aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek kunnen direct verder worden uitgewerkt. Beesel heeft daarom gekeken wat voor haar voor de komende periode de belangrijkste punten zijn. Beesel geeft prioriteit aan vier punten. Ten eerste zet Beesel krachtig in op participatie; het samen met de partners uit de samenleving ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van plannen. Ten tweede voert Beesel een brede kerntakendiscussie uit. Verder zet Beesel in op een goed en vernieuwend samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Tot slot stelt Beesel een brede visie op ten aanzien van accommodatie, subsidie, participatie, vrijwilligers etc. De raad neemt op 6 mei een definitief besluit over deze prioriteiten.

Met de verdere uitwerking van de opgaven legt Beesel een sterk fundament om wonen, werken en recreëren in de gemeente Beesel op een blijvend hoog niveau te houden. Beesel, ‘Gewoon anders’, nu en in de toekomst! Het bestuurskrachtonderzoek is mede gesubsidieerd door de provincie Limburg.

Tummers advertentie