Noodkap voor oude monumentale bomen

Gem. Beesel Nieuws

De oude monumentale paardekastanje in het centrum van Beesel langs het Poshoes, is sterk verzwakt door enkele ziektes en aangetast door schimmels en bacteriën. Op de boom komen vruchtlichamen voor van de korsthoutskoolzwam, een parasitaire zwam die de dood van de boom betekent. Ook is de boom aangetast door de paardekastanjebloedingsziekte. De boom heeft een slechte vitaliteit en kan niet meer herstellen van de aantastingen. De stabiliteit van de boom is in het geding en door het gevaar dat de boom betekent voor de omgeving moet hij direct gekapt worden.

De boom is door twee onafhankelijke bedrijven geïnspecteerd en beide bedrijven hebben de boom aangeduid als risicoboom. De eigenaar van de boom, WoonGoed 2-Duizend heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het kappen van de boom aangevraagd. De gemeente heeft WoonGoed een omgevingsvergunning verleend, waarvan WoonGoed direct gebruik van kan maken in verband met het gevaar dat deze boom nu vormt voor de omgeving.
WoonGoed zal een boom herplanten in het plantsoen langs het Kerkpad.

Tummers advertentie