Aanvragen parkeervergunning kan makkelijker

Gem. Beesel Nieuws

Per e-mail heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag 160 wethouders opgeroepen het aanvragen en veranderen van een parkeervergunning in hun gemeente makkelijker te maken: niet aan het loket, maar via internet.

Ongeveer 160 gemeenten hebben een systeem met parkeervergunningen voor inwoners en bedrijven. Bij veel gemeenten kan de aanvraag via internet, maar er zijn ook gemeenten waar de aanvraag alleen aan het loket kan, zoals bij de gemeente Beesel.

Geen onnodige paperassen
Ongeveer de helft van de gemeenten vraagt bij een aanvraag nog papieren als een kopie van het kentekenbewijs en soms zelfs een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit terwijl elke gemeente de kentekengegevens uit het systeem van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) kan halen en de persoonsgegevens uit de eigen bevolkingsadministratie. Plasterk hoopt dat alle gemeenten dat gaan doen.

Automatisch verlengen en overzetten
Ook het verlengen van een parkeervergunning en het overzetten van een vergunning van de ene naar de andere auto zou gemakkelijker moeten kunnen. Plasterk: “Gemeenten sturen parkeerboetes via RDW-gegevens wel naar het juiste adres. Dan is het toch ook mogelijk de parkeervergunning automatisch over te zetten van een oude naar een nieuwe auto?”

Het makkelijk maken van het aanvragen en overzetten van een parkeervergunning past binnen het doel van het Rijk en de gemeenten om onnodige regels en rompslomp voor inwoners en bedrijven te verminderen.

Tummers advertentie

Tagged