Burgemeester mag weten wie er een lintje heeft

Gem. Beesel

De gemeente Beesel krijgt toch te horen wie van hun inwoners een koninklijke onderscheiding heeft. Ze kunnen die inwoners dan uitnodigen voor bijzondere evenementen, bijvoorbeeld op of rond de troonswisseling op 30 april.

Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA). Alle gemeenten in Nederland krijgen die zelfde bevoegdheid om die informatie op te vragen.

De informatie over mensen met een lintje komt van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), een onderdeel van het ministerie van BZK. In een nieuwsbrief van BPR was eerder aan gemeenten gemeld dat het verstrekken van gegevens over gedecoreerden niet past bij de publiekrechtelijke taak van gemeenten. Maar op verzoek van enkele gemeenten en na de Kamervragen laat minister Plasterk weten dat gemeenten wel een “gerechtvaardigd belang” bij de informatie hebben. De manier waarop de gemeenten met de gegevens omgaan, past ook binnen de privacyregels uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ruim voor de troonswisseling krijgen alle gemeenten informatie over hun gedecoreerde inwoners.

Tummers advertentie