Twee vergunningen voor inazmelronde oud ijzer

Gem. Beesel Nieuws

Binnenkort vindt weer de jaarlijkse huis-aan-huis inzamelronde voor oud ijzer plaats. Om oud ijzer in te mogen zamelen, heeft een inzamelaar toestemming nodig van de gemeente: een aanwijzingsbesluit. Dit is geregeld in de Afvalstoffenverordening.

Binnen de gemeente Beesel hebben twee verenigingen toestemming om oud ijzer in te zamelen:

  • Harmonie St. Gertrudis voor de kern Beesel
  • Philharmonisch gezelschap voor de kernen Reuver en Offenbeek.

Illegaal
Inwoners van de gemeente Beesel krijgen vaak in deze periode een briefje in de bus met het verzoek om op een bepaalde dag het oud ijzer aan de straat te leggen. Deze inzamelaars hebben hiervoor geen toestemming van de gemeente. Zij handelen in strijd met de Afvalstoffenverordening. Dit is strafbaar. Ook het door u als burger aanbieden van oud ijzer aan illegale inzamelaars mag niet. U loopt het risico dat u een boete krijgt.

Als u uw oud ijzer tussen de inzamelrondes door weg wil brengen, kan dit gratis bij het milieupark. Of lever het in bij een oud ijzer handelaar, daar ontvangt u bij sommige handelaren een vergoeding voor.

Tummers advertentie

Tagged