Sportverenigingen voeren actie voor meer vrijwilligers

Sport

Vrijwilligers van zes verenigingen uit de gemeente Beesel hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het werk binnen hun vereniging door meer vrijwilligers gedragen kan worden. Zij zijn enthousiast gestart met de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. Deze cursus is dé oplossing voor het vrijwilligerstekort bij verenigingen. De gemeente heeft de cursus aangeboden aan de verenigingen. De gemeenten in Noord Limburg werken samen op het gebied van sport. Vanuit die samenwerking sluiten ook twee verenigingen uit de gemeente Venlo bij de cursus aan. Huis voor de Sport Limburg begeleidt de acht verenigingen in vier workshops naar meer vrijwilligers.

De verenigingen die de strijd aangaan met het vrijwilligerstekort zijn: Voetbalvereniging Bieslo, Judoclub Reuver, Philharmonisch Gezelschap Reuver, Zwembad de Bercken, Handbalvereniging Hercules ’81, Zwemclub R.O.B., Badmintonclub Olympia ’56 en Handbalvereniging Eksplosion ’71. Vorige maand startten zij met de cursus. Deze bestaat uit vier praktijkgerichte workshops. Hierin doorlopen de verenigingen vijf stappen om meer vrijwilligers te werven. Zij doen dit samen met de Combinatiefunctionaris Verenigingen van de gemeente Beesel en de projectleider van Huis voor de Sport Limburg.

Het traject start met het promoten van de vrijwilligerscampagne en het in kaart brengen van de huidige vrijwilligers en vacatures binnen de vereniging. Vervolgens volgt een vooraankondiging per brief of e-mail aan alle leden. Daarna worden alle leden telefonisch benaderd. De laatste stap is het verdelen van passende taken onder de nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is het fundament van verenigingen. “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij”, zo stelt Ron van den Bekerom van Huis voor de Sport Limburg. Hij vervolgt: “De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wát zij willen doen! De verenigingen in Nederland worden gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is, hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat deze acht verenigingen er helemaal voor gaan om het fundament van hun vereniging te verstevigen.

Het succes van deze methode is in het land reeds bewezen. Dit geldt ook voor de eerste trajecten die in Limburg hebben gelopen. De verenigingen in Beesel kunnen hiervan profiteren en zich spoedig aansluiten bij dit succes.

Tummers advertentie