Software zorgt voor betere verkeersdoorstroom

Regio Roermond

Eind maart 2013 zijn de verkeerslichten op de Rijksweg N271 in Swalmen met de zijstraten Neerstraat, Brugstraat en Gevaren voorzien van nieuwe software. Hierdoor reageren de verkeerslichten een stuk sneller op het verkeersaanbod.

De oude software in de verkeersautomaten was afgestemd op de hoeveelheid verkeer van de oude N271, die nog niet was heringericht. Dit leidde tot veel oponthoud omdat automobilisten soms langer moesten wachten dan noodzakelijk.

In de nieuwe regelingen is extra aandacht besteed aan het kruisend fietsverkeer. Dit krijgt vaker groen. Op het moment dat de Swalmentunnel is afgesloten, draait een apart programma. Dit zorgt voor extra prioriteit op de N271, waardoor de verkeerslichten in die situatie langer op groen staan en een koppeling ontstaat tussen de drie verkeerslichten op de N271.

Tummers advertentie