Veel activiteiten in de gemeente voor troonswisseling

Events Gem. Beesel Nieuws

30 april 2013 gaat de geschiedenisboeken in als een zeer bijzondere dag. Op deze dag neemt Koningin Beatrix afscheid als Koningin van het Nederlandse volk. Willem Alexander volgt haar op als nieuwe Koning van Nederland.

Rondom de troonswisseling worden er verschillende activiteiten georganiseerd.
Ook in de gemeente Beesel laten we de troonswisseling niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 26 april vinden er door de dag heen diverse feestelijke activiteiten plaats, die allemaal in het teken staan van de troonswisseling.

Ontbijt, Koningsspelen en een Kroningsboom
Om de dag goed te beginnen, zijn alle gedecoreerden van de gemeente Beesel uitgenodigd voor een Koninklijk ontbijt. Dit ontbijt organiseert de gemeente Beesel in plaats van de jaarlijkse Koninginnedagviering voor genodigden.

Aansluitend starten omstreeks 09.30u de zogenoemde Koningsspelen bij Basisschool ’t Spick in Beesel en Basisschool de Triolier en Basisschool Bösdael in Reuver. Het Koninklijk paar verzorgt live op televisie de aftrap van de landelijke Koningsspelen. De drie basisscholen in onze gemeente maken er vervolgens samen met alle leerlingen een feestelijke oranje sportdag van.

Om 13.30u die vrijdagmiddag plant burgemeester Dassen-Housen op het plantsoen Secretaris Moonenlaan – Gouverneur van Hövellaan een Kroningsboom. Deze boom wordt geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem Alexander. Burgemeester Dassen plant deze boom samen met enkele bewoners van PSW Reuver. Iedereen is van harte welkom bij het planten van deze bijzondere boom.

30 april: nog meer feest…Ook in Beesel!
Dinsdag 30 april staat dus in het teken van de troonswisseling. Alle ogen zijn die dag gericht op Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam is het feest. Het SJAB (Stichting Jeugdactiviteiten Beesel) organiseert die dag, zoals gebruikelijk, leuke Koninginnedagactiviteiten op de markt in Beesel. Het wordt een mooi feest, voor jong en oud!

Tummers advertentie

Tagged