Drie leden Beeselse schutterij krijgen lintje

Gem. Beesel Nieuws Regio Roermond

In de week voor koninginnedag is het traditioneel ‘lintjes regen’ in het land. Ook in de gemeente Beesel worden dan verschillende lintjes uitgedeeld. Vandaag heeft de burgemeester Dassen-Housen en Cammaert (van Roermond) twee lintjes uitgedeeld bij de Beeselse schutterij.

Frank Schreurs , Wim Crins en J. Marsman zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Schreurs zet zich al sinds 1990 in voor de schutterij, Crins al sinds 1964.

Schreurs verricht de volgende activiteiten: wervingscoördinator van de jeugdleden, activiteitenorganisator, aspirantenbegeleider, buksmeester en bestuurslid (sinds 2006), medeorganisator van het Kinder-Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) te Beesel (2008).

Crins houdt zich bezig met de taken als: Voorzitter (1971-1981) en waarnemend voorzitter (1998-heden). Hij was tevens actief als instructeur en tamboer maître van de drumband. Begin jaren was hij medeoprichter van het majorettekorps. Midden jaren zeventig heeft hij zich ingezet voor het voortbestaan van het Draaksteken. Tot op heden is hij verantwoordelijk voor de website en verzorgt hij de pr activiteiten. Hij regelt de schietwedstrijden voor zowel de schutterij als voor externe partijen. Tussen 1982 en 1993 was hij instructeur van de drumband van de harmonie Sint Gertrudis.

Marsman is sinds 1980 raadsheer van de schutterij in Beesel. Ook nam hij lange tijd de functies van voorzitter en secretaris waargenomen. Naast de specifieke taken van deze functies was hij initiator van diverse andere activiteiten, zoals het benaderen van sponsoren, organisator van donateursacties en ledenwerfacties. Ook is hij mede-organisator van diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van de deelname van de Beeselse basisschool aan het OLS voor kinderen en is hij afgevaardigde van de schutterij in de Stichting Draaksteken. Van 2007 tot 2011 was hij secretaris van de Stichting Culturele Evenementen Beesel. Toezichthouder in het cultuur-historisch museum in Asselt en koster in de Dionysiuskerk in Asselt en lid van de Rotary Reuver-Meerlebriek. Ook was hij 10 jaar landelijk bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Diergeneeskunde.

Foto: @Draaksteken
Tummers advertentie

Tagged