“Ruiver.nl en RTV-Beesel schenden embargo”

Beesel Regio Roermond

Woensdag is er veel verwarring geweest over de embargo omtrent de lintjes regen in de gemeente Beesel. Zo publiceerden wij woensdag vroeg dat drie leden van de Beeselse schutterij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gemeente Beesel en Roermond hebben de lokale en regionale media op de hoogte gebracht van alle lintjes die worden uitgedeeld deze week. Het embargo daar op verloopt tot het laatste lintje vrijdag is uitgereikt.

Normaal gesproken is het embargo tot na de uitreiking van het betreffende lintje, waar Ruiver.nl en RTV-Beesel zich ook van bewust zijn. Echter blijkt dat de twee gemeentes expliciet hebben vermeldt dat het embargo pas op vrijdag verloopt. Waarom, dat is niet bekend. Dit leidde tot nogal wat verwarring, verschillende media waren daardoor verrast door de twee publicaties. Echter blijkt nu dat de embargo waar Ruiver.nl en RTV-Beesel vanuit gingen toch van kracht is, dit tot ongenoegen van andere media.

Tummers advertentie