Peuters gemeente Beesel Op Avontuur

Events Gem. Beesel Nieuws

Toos van den Berg, beleidsmedewerker jeugd van de gemeente Beesel, gaf Marijk Greweldinger (van Kunsteducatie Het Brede Spoor Maastricht) opdracht een project te ontwikkelden voor jonge kinderen. Voor alle kinderen van de peuterspeelzalen en de oudste kinderen van de kinderdagverblijven in Reuver en Beesel waren er in de april (deels nog in mei) in dit kader bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst was bedoeld voor de kinderen en de leiding van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; een kennismaking met het fenomeen theater. Bij de tweede bijeenkomst konden ook alle ouders van de deelnemende kinderen aanwezig zijn.
Daarnaast verzorgt Marijk Greweldinger op 22 mei in de Brede School Bösdael een gezamenlijke ouderavond voor alle speelzalen en peuterdagverblijven. Het hele project heeft de naam “Op Avontuur” en staat in duidelijk kader: “Ga samen met de kinderen op zoek naar de mooie dingen om je heen. In de omgeving, waar de kinderen leven en wonen, zijn zoveel mogelijkheden voor grote en kleine avonturen. Natuur en cultuur bieden heel veel cadeautjes aan, waar leidsters en ouders -samen met de kinderen- van kunnen genieten.“

Bovendien komt er de heel bijzondere mogelijkheid om op zondagmiddag 26 mei om 14.00 uur met alle peuters (en hun familie) een bezoek te brengen aan een heel speciaal voor hen bedacht concert. Het prachtige decor hierbij is gemaakt door kinderen uit het atelier van Marijk Greweldinger in Maastricht. Dit concert wordt gegeven door het Limburgs Symfonie Orkest in de Maaspoort in Venlo (kinderen onder de twaalf jaar gratis).

Het Avontuur gaat daarna verder met een bezoek dat de peuters van de gemeente Beesel met hun ouders brengen aan Bonnefanten Roermond, met een rondleiding van Marijk Greweldinger.

Zij verzorgt al jarenlang allerlei activiteiten voor kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente Maastricht e.o. (zie: www.hetbredespoor.com). Daarnaast geeft ze met enige regelmaat bijscholingscursussen aan bijvoorbeeld de leiding van de peuterspeelzalen in de gemeente Beesel. Daarom is het nu heel fijn dat de ouders ook kennis kunnen maken met haar manier van werken.

Foto: Chris Winkels
Tummers advertentie

Tagged