Vier lintjes uitgereikt tijdens traditionele Lintjesregen

Gem. Beesel Nieuws

Hoe ironisch, het regent buiten water en in het gemeentehuis Lintjes. Jaarlijks voor Koninginnedag deelt de gemeente Lintjes uit. In totaal zijn er 7 lintjes uitgereikt in de gemeente, waarvan 6 inwoner zijn. Vandaag werden er vier lintjes uitgereikt in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Het eerste lintje werd vandaag uitgereikt aan L. Hillekens, hij zet zich vanaf 1975 in voor Volleybalclub Revoc/VCB. Hij was jaren organisator van het jaarlijkse recreatieve volleybaltoernooi. Hij was tijdens het toernooi op het wedstrijdsecretariaat actief en hielp ook mee met het op- en afbouwen van het terrein. Hij organiseerde diverse evenementen zoals o.a. het scholentoernooi en diverse interlands. Van 1990 – 1991 was hij secretaris van het feestcomité 40 jaar Revoc en was hij belast met de organisatie van een clinic van het Nederlandse volleybalteam.

Het tweede lintje ging naar S. Thijssen, hij zet zich al vanaf 1983 in voor de gemeenschap. Zo was hij secretaris van een trommel en fluiterkorps. Tevens was hij lid van het jubileumcomité 125 JaarKlanken van het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Hij droeg bij aan het organiseren van de festiviteiten rond het 125-jarig bestaan.

Het derde lintje ging naar J. van Heugten, hij zet zich tot heden in voor de gemeenschap en dan met name voor Tour- en wielerclub Reuver. Hij is medeoprichter, van 1981 tot 2005 voorzitter en vervolgens tot 2011 bestuurslid van de wielerclub. Hij organiseerde vele toertochten en kampioenschappen. Momenteel is hij medeorganisator van de jaarlijkse Olympia’s ronde.

Het vierde en laatste lintje ging naar J. Steeghs, hij heeft afgelopen jaren actief ingezet voor de promotie van onze gemeente. Hij is onder andere lid van de commissie ter stimulering en uitvoeren van de verfraaiing van het dorp Beesel. Hij zet zich in voor het promoten van Beesel als geraniumdorp. Ook is hij een van de initiatiefnemers van de totstandkoming van het Beesels Blaedje.

Alle ontvangers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eerder deze week werden drie leden van de Beeselse schutterij benoemd.

Tummers advertentie

Tagged