Werklozen vinden baan na Floriade

Regio Venlo

De Floriade is voor veel werkelozen een ideaal opstapje naar een baan gebleken. Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling konden 109 uitkeringsgerechtigden tijdelijk aan de slag bij de ontvangst en begeleiding van gasten. Deze werkervaring droeg ertoe bij dat 60 procent van die groep na de Floriade een baan geeft gevonden. Opmerkelijk is dat zij aan de bak kwamen in een periode dat de werkloosheid in Noord-Limburg sterk steeg.

Tummers advertentie