Veolia neemt werklozen in dienst

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Vervoerder Veolia wil de komende jaren in Limburg 55 bijstandsgerechtigden uit de bakken van de gemeenten in dienst nemen. Zij krijgen reguliere functies zoals buschauffeur, controleur, taxichauffeur en schoonmaker.

Ook taxibedrijven en toeleveranciers die voor de vervoerder werken worden geacht bijstands-gerechtigden in dienst te nemen. In Noord- en Midden-Limburg gaat het tot en met 2016 om achttien personen.

Tummers advertentie