Afvalsorteerproef in Offenbeek

Nieuws Offenbeek

Ieder jaar voert de gemeente Beesel een afvalsorteerproef uit. Met deze proef wil de gemeente de mate van afvalscheiding in kaart brengen. Ook kunnen ze met de sorteerproef bepalen of Beesel voldoet aan de landelijke scheidingsdoelstellingen uit het Landelijke Afvalbeheersplan. Het onderzoek is een steekproef die de gehele gemeente vertegenwoordigt. Men kijkt niet naar de resultaten van een apart huishouden, maar gezamelijk.

De afvalsorteerproef vindt plaats op maandag 27 mei a.s. in de kern Offenbeek. Volkomen willekeurig kiezen de medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Sita een aantal containers die ze gebruiken voor deze sorteerproef. Sita leegt de gekozen containers volledig in een aparte vuilniswagen. Het kan hierdoor gebeuren dat Sita uw container vroeger of later leegt dan de afvalcontainer van uw buren.

Tummers advertentie

Tagged