Eén rampbestrijdingsplan voor Limburg-Noord

112 Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft één rampbestrijdingsplan voor alle inrichtingen opgesteld. Op die manier ontstaat er één uniforme werkwijze waarop de veiligheidsregio incidenten bij risicovolle bedrijven in de regio bestrijdt. Het rampbestrijdingsplan beschrijft de maatregelen die getroffen worden als er een groot incident voordoet bij een risicovol bedrijf. Het plan is in te zien bij het gemeentehuis en via de website van de veiligheidsregio (klik hier).

Omdat niet elk bedrijf hetzelfde is, wordt specifieke informatie die betrekking heeft op de gevaarlijke stoffen, de organisatie en de omgeving van het bedrijf verder uitgewerkt op inzetkaarten en specifieke instructies.

De wet stelt dat ten minste 1 maal per 3 jaar gezamenlijk met de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een oefening wordt gehouden waarbij dit rampbestrijdingsplan op juistheid, bruikbaarheid en actualiteit wordt getoetst. Omdat bekendheid met en routine in de in dit plan omschreven werkwijze de meest relevante factor is voor operationele meerwaarde, worden de volgende kaders meegegeven voor het opleiding- en oefenbeleid in de veiligheidsregio. De in dit plan beschreven werkwijze is tenminste 1maal per 3 jaar onderdeel van multidisciplinaire bij- en nascholing van de betrokken diensten en disciplines.
Tummers advertentie

Tagged