Gemeente zoekt lokale organisatie voor Koningsdag

Gem. Beesel Nieuws

De gemeente Beesel is op zoek naar een vereniging die de allereerste Koningsdag wil organiseren. De vereniging die Koningsdag gaat organiseren krijgt hiervoor € 2.500 van de gemeente Beesel. De invulling is verder aan de betreffende vereniging. Bij succes is de gemeente bereid om het bedrag jaarlijks te steunen aan de vereniging.

Tot en met Koninginnedag 2010 heeft Jong Nederland Reuver zich altijd ingezet voor een feestelijke viering. Wegens een tekort aan vrijwilligers, heeft Jong Nederland zich vanaf 2011 teruggetrokken. In dat jaar heeft de gemeente Beesel zelf de Koninginnedagviering georganiseerd en in 2012 is er een Oranjecomité in het leven geroepen. Dit Oranjecomité heeft met financiële ondersteuning van de gemeente Beesel leuke activiteiten georganiseerd tijdens Koninginnedag 2012. Dit jaar is het Oranjecomité er echter niet in geslaagd om de viering rondom Koninginnedag vorm te geven.

Wie is bereid om, met een mooie financiële ondersteuning van de gemeente Beesel, voor alle inwoners (jong en oud) voor de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel de organisatie van Koningsdag op zich te nemen? Wie maakt een feest van de allereerste Koningsdag? Meld u aan via info@beesel.nl onder vermelding van ‘Koningsdag 2014’.

Tummers advertentie

Tagged